despre noi Fructul
fruct

     S.R.L."FRUCTUL" a fost fondată în anul 1996 de către Gheorghe Cosoi. Iniţial, societatea avea o singură direcţie de activitate – colectarea şi păstrarea fructelor în camere frigorifice.

     În sezonul de păstrare 1997 -1998 s-au mai păstrart şi circa 200 tone cartof semincer importat din Olanda, Germania şi România. În primăvara – vara anului 1998 a fost creat un câmp demonstrativ, unde au fost prezentate soiurile de cartof păstrate. Au fost organizate şi petrecute, seminare practice cu participarea specialiştilor firmelor producatoare de material semincier de cartof din Olanda, Germania şi România.

     Pe parcursul următorilor ani pe terenurile agricole ale S.R.L. "FRUCTUL" au fost aplicate multe din tehnologiile noi de creştere a legumelor şi cartofului, în special a soiurilor timpurii. Totodată au fost construite circa 0,5 ha sere cu încălzire de la conducta de gaz natural, lucru care a permis deschiderea unor noi direcţii de activitate : creşterea răsadurilor de flori şi legume.
 

     S.R.L. "FRUCTUL" produs în anul 2003, iarbă în rulou pentru gazoane,şi a îndeplinit lucrări de amenajare şi înverzire a terenurilor. În anul 2004 a fost realizat covorul de iarbă (din iaba în rulou proprie) la construcţia memorialului "Capul de pod Şerpeni" cu o suprafaţă de 4 100 m.p.

Fructul

     S.R.L. "FRUCTUL" colaborează cu un şir de firme de peste hotare. Pe parcursul ultimilor 3 – 4 ani a fost demonstrată înalta eficienţă de folosirie a materialului neţesut agril (producător – firma poloneză "Agrimpex") pentru obţinerea unor produse agricole supratimpurii de cartof, varză, ardei, salată . Pentru multi producători din Republica Moldova a devenit un lucru obişnuit folosirea acestui material pentru protejarea culturilor legumicole de îngheturile de la suprafaţa solului.

 

     Agricultorii din republică utilizează tot mai mult seminţele de legume produse de firma italiană ISI SEMENTI, care, al doilea an organizeză, în colaborare cu S.R.L. "FRUCTUL" , câmpuri demonstrative ale soiurilor şi hibrizilor de tomate, ardei, ciapă şi alte culturi legumicole.

     Colaborarea cu firma cehă "AGRO CS" a făcut cunoscută producţia acesteea pentru floricultorii şi legumicultorii autohtoni: substraturi pentru răsada de legume şi flori, fertilizatori lichizi şi solizi atât pentru profesionişti, cât şi pentru amatori.

ce zice media

Complex funerar sarmatic descoperit la SRL FRUCTUL

  ...
continuare >

Titlu 6

   S.R.L."FRUCTUL" a fost fondata în anul 1996 de catre Gheorghe Cosoi. Initial, societatea avea o singura directie de activitate – colectarea si pastrarea fructelor în camere frigor ...
continuare >